Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Over akershoek

in het jaar onzes HEEREN 1993 zijn we begonnen op de Hofdijksweg 17,al gauw bleek de winkel te klein
en vergroten we naar 65 vierkante meter, al gauw kwam er een pand te koop met meer mogelijkheden en zijn we verhuist naar 120 vierkante meter

Wat kunnen we voor u betekenen
Wij hebben een groot assortiment met Theologie , Kinder boeken , en Romans en Wenskaarten
van de ONS bekende Uitgeverijen.
wij leveren ook aan Kerkenraden, Zondagscholen en aan het Chr. Onderwijs
Ook is het mogelijk om uw drukwerk te drukken, dit doen wij in eigen beheer.
We geven we cursussen Grieks ,Hebreeuws dit alleen bij voldoende belangstelling
ook hebben we regelmatig Workshops enz.

Pakketservice hebben we ook GLS , Homerr en Mondial relay

Fijn dat u ons gevonden heb , u kunt zelf zien of de boeken en of ander artikelen op voorraad zijn.
Staat er een boek niet bij ? ,zeg het ons en we zetten het er bij !
Wij leveren alleen complete orders
u ontvangt van ons geen deelleveringen of alleen in overleg.

epub boeken zijn digtale boeken deze zijn voor eigen rekening, wij kunnen u hier niet mee helpen

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Boekhandel Akershoek in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen Boekhandel Akershoek en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-books, geschenkartikelen.
Artikel 2 Identiteit ondernemer
Naam: Boekhandel Akershoek
Vestigingsadres: Hoenderdijk 9, 3253 AK Ouddorp,, Nederland
Telefoon: 0187-684 267
Email: info@akershoek.nl
Website: www.akershoek.nl
KvK-nummer: 23071116
BTW-nummer:NL.80.2351.852.B01
Artikel 3 Prijzen
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in (internet)winkel worden gehanteerd.
• Alle door Boekhandel Akershoek gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Boekhandel Akershoek behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.
Artikel 4 Levering & Verzendkosten
• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres.
• Levering geschiedt via Post NL en of door GLS
• Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 4,10 (ongeacht het aantal producten en gewicht). Boven de 30,00 zijn de verzendkosten 0,00.
• Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.
Artikel 5 Betaling
• Facturering door Boekhandel Akershoek vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
• Betaling door koper dient te geschieden via IDEAL en of binnen 8 dagen na aflevering op een door Boekhandel Akershoek aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via Ideal of anderszins.
• In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Boekhandel Akershoek gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.
Artikel 6 Reclames en retourzendingen
• Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Boekhandel Akershoek te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Boekhandel Akershoek te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Boekhandel Akershoek , indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Boekhandel Akershoek . De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
• Boekhandel Akershoek is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Boekhandel Akershoek en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.