Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Vaderdag 2023

Vaderdag 2023 een BBQ boek of een mooi historisch boek
ook een fietsroute oevr Ouddorp

voorraad onbekend
€ 149,-

De tweedelige uitgave is bestemd voor een ieder die aan Matthew Henry's complete commentaar,
dat al meer dan 250 jaar velen tot grote steun is geweest.

Door de hem geschonken wijsheid laat Matthew Henry ook andere delen in de rijkdom van het
Woord van God. Dat maakt dat deze heldere en duidelijke verklaring, die geheel uit Matthew
Henry's eigen woorden bestaat, niet meer weg te denken is als studiebron voor hen die de Bijbel
willen leren verstaan.
deze komt in het jaar 2023 een aanbieding van 50 euro korting
Reserveer alvast uw exemplaar

voorraad onbekend
€ 14,90
voorraad onbekend
€ 17,90

9789033131820 Opdat gij gelooft, Ds. W.A. Zondag

De brieven van Johannes aan kinderkens

Anders dan het evangelie van de apostel Johannes zijn de zendbrieven wat minder bekend. Toch is er goud in te vinden.

Nergens in de brieven lezen we de naam van Johannes. Toch zijn er, vergeleken met het Johannesevangelie, veel overeenkomsten in verwoording en schrijfstijl. Je proeft het: dit is dezelfde schrijver!

Herkenbaar is het persoonlijke element dat vaak in de brief benadrukt wordt wanneer de apostel de gemeenteleden aanspreekt met 'kinderkens'. Dat doe je alleen als je mensen goed kent. Herkenbaar zijn ook de tegenstellingen in de brieven. Johannes zet ze tegenover elkaar: duisternis en licht, leugen en waarheid, kind van satan en kind van God.

Het uiteindelijke doel van de brief wordt verwoord in hoofdstuk 5 vers 13: 'Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.' Dat is het uitzien van Johannes, en van de auteur: opdat u en jij mag komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus, of tot meerdere kennis van Hem.Ds. Zondag behandelt de Johannesbrieven op een toegankelijke manier. Steeds trekt hij lijnen naar andere gedeelten van de Schrift en naar ons persoonlijk leven. Aan het eind van ieder hoofdstuk bieden vragen goede mogelijkheden tot bezinning en gesprek.

Gods goedheid Harinck, ds. C.
voorraad onbekend
€ 14,90

9789033131950 [Gods goedheid], Gods goedheid
Ds. C. Harinck
Over de voornaamste eigenschap van God

Je kunt nog zoveel kennis hebben, maar wanneer je God niet kent, weet je ten diepste niets. Hoe wij God zien en ervaren, bepaalt hoe we onszelf en de wereld om ons heen bezien en ervaren. Het bepaalt wat we geloven en wat we met ons leven doen. Hoge gedachten van God leiden tot een hoog niveau van leven. Lage gedachten van God leiden tot een laag niveau van leven.

God toont Zich aan ons in Zijn eigenschappen. De Engelse puritein Stephen Charnock (1628-1680) heeft daarover een omvangrijke verhandeling geschreven. Hij beschouwt Gods goedheid als de voornaamste eigenschap van God en de aanvoerder van al Gods volmaaktheden.

Ds. Harinck laat zien hoe Charnock over Gods goedheid denkt. Het doel van Charnock is daarbij zijn doel geworden: om God aan de lezer voor te stellen in de heerlijkheid van Zijn natuur. Opdat wij zouden instemmen met de Westminster Catechismus dat het ons hoogste levensdoel moet zijn om God te kennen en eeuwig te genieten.

Vitaal leven met de Bijbel Ratering MacDonald, Rosaline
voorraad onbekend
€ 23,99

24 weken vitaal ,inspiratie

voorraad onbekend
€ 19,95
Geloven en gehoorzamen Blijderveen, W.J.C. van
voorraad onbekend
€ 16,99

Geloven en gehoorzamen van ds. W.J.C van Blijderveen is een inspirerend bijbelstudieboek over de manier waarop mensen van nu de Bergrede kunnen toepassen in hun leven. Hoe leef je als christen? Hoe verhouden geloven en ons dagelijks leven zich tot elkaar? Deze cruciale vragen staan centraal in dit boek. De auteur neemt daarbij de Bergrede als uitgangspunt. De Bergrede is Jezus' bekendste toespraak waarin Hij onderwijs geeft over het leven volgens de regels van Gods Koninkrijk. In de Bergrede komen de wezenlijke onderwerpen uit het christenleven aan de orde. Telkens trekt de auteur lijnen naar het leven vandaag. Hij laat zien dat geloof en gehoorzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
de HHK predikant is helder in zijn schrift en begrijpelijk in zijn uitleg, fijn boekje

voorraad onbekend
€ 16,50
voorraad onbekend
€ 19,99

Henk Binnendijk (1934) nu met 'Het geheim van David, mediteren met de Psalmen. Henk Binnendijk zegt over zijn nieuwste boek: Nooit heb ik een boek geschreven dat mij zo dicht bij God bracht. Ik ben door dit boek veel meer van God gaan houden. Wat een God hebben wij, die zo met mensen omgaat!
INKIJKEXEMPLAAR Het geheim van David mediteren over de Psalmen Henk Binnendijk
Henk Binnendijk vraagt zich af hoe David als koning van Israël, met zo'n druk en bedreigd leven, kans gezien heeft om toch telkens weer stil te zijn en een psalm te schrijven. Het zegt veel over zijn relatie met God. Dat ging hem boven alles. Door Davids psalmen te bestuderen is Henk Binnendijk achter het geheim van David gekomen. Het geheim dat David zijn hele leven bij zich droeg en dat hem kracht gaf in moeilijke momenten:

'Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.'

Mediteren met Henk Binnendijk over de Psalmen helpt je te ervaren wat de troostende kracht van Davids liederen is. Het geheim van David bevat gespreksvragen voor groepsbespreking en Bijbelstudie en persoonlijke meditatie..

voorraad onbekend
€ 49,99

De zestiende eeuw staat bekend als de eeuw van politieke en religieuze verandering. Jos de Weerd onderzoekt hoe de omwenteling van kerk en wereld werd beïnvloed door lokale gemeenschappen, en andersom. Hij richt zich daarbij op de Veluwe, een deel van het hertogdom Gelre dat een strategische rol speelde in de machtsverhoudingen in de Nederlanden.Op de Veluwe voltrok zich een katholiek vernieuwingsproces, dat door onverwachte gebeurtenissen omsloeg in een protestantse hervorming. Daar zag het lange tijd niet naar uit. Ondanks de vele variaties waren verschillende groepen van gelovigen eensgezind over de autoriteit van de Bijbel, het christocentrisme en de noodzaak van hoogopgeleide geestelijken. Pas na de Beeldenstorm van 1566 kwam er een scheiding en ontbrandde het religieuze conflict. Uiteindelijk bleek de machtsovername door de gereformeerde Jan van Nassau beslissend en zette de protestantisering door. Het Veluwse reformatieproces, zo toont dit boek, was onregelmatig

voorraad onbekend
€ 69,50

9789055512966 Leer der waarheid set 3 dln, Drie delen compleet als set:
De hoofdsom van de geloofsleer
De tien geboden
Het gebed des Heeren

voorraad onbekend
€ 45,-
Vergeving Kriekaard, Jeroen
voorraad onbekend
€ 10,95

Er is geen mens die vergeving van zonden ontvangt , zonder het bloed van de Heere Jezus
uitleg Psalm 130

voorraad onbekend
€ 21,95
voorraad onbekend
€ 29,99
voorraad onbekend
€ 21,99