Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Recensies

27 recensies geschreven
pagina 1 van 3
Openbaring Jeroen Windmeijer; Tjarko Evenboer
voorraad onbekend
€ 24,99
Openbaring
Geschreven door JN Kingma Postma op 31 mei 2024

Mijn mening:Ik geef 5 sterren.Een geloofwaardig opgebouwd verhaal. Afwisseling in tijd, plaats en personages geloofwaardig en uiterst fascinerend. Gedetailleerd uitgewerkte personages die je gedurende het verhaal goed leert kennen qua verleden en heden, karakter en gedrag. De diverse dialoog tussen de personages is messcherp. Doordat ik het boek luisterde kwam alles nog intenser binnen. Ik ervoer het zoals je naar een film kijkt alsof je in het verhaal aanwezig bent. Je emoties worden uit ten treure beroerd. De verhaallijnen verweven moeiteloos met elkaar. De plot is verbijsterend. Alles komt samen in een explosieve finale.Ik kijk uit naar een deel 2. Ik hoop opeer avonturen met Simon, Nova en Annabel.

Muizenval Kamp wilkin van
voorraad onbekend
€ 19,95
De Muizenval
Geschreven door Koos van der Syerre op 16 mei 2024

Een helder antwoord op veel vragen die mensen heel vaak niet durven stellen. Gods liefde overstijgt alle menselijke redeneringen. Door de eenvoud en waarheid vh evangelie is de duivel onttroond.Prachtig leerzaam boek!

De Joodse vrouw Tieleman, Anneloes
voorraad onbekend
€ 21,95
Ontroerende boek
Geschreven door Mery Todde op 7 december 2023

In "De Joodse Vrouw" van Anneloes Tieleman ontvouwt zich een intrigerend verhaal vol onverwachte wendingen. Maartje's leven neemt een onverwachte wending wanneer ze de mysterieuze Aviva als buurvrouw krijgt. De twee vrouwen vinden verbinding in hun verschillende werelden en er bloeit een delicate romance op.Echter, het verhaal neemt een dramatische wending wanneer Aviva plotseling verdwijnt, waardoor Maartje achterblijft in een zee van onzekerheid. De zoektocht die volgt, leidt niet alleen naar fysieke locaties maar ook naar de complexe structuren van de ultraorthodoxe gemeenschap. Hier stuit Maartje op obstakels die niet alleen haar vastberadenheid, maar ook haar diepste overtuigingen op de proef stellen.De toevoeging van het Alzheimer-diagnose van Maartjes moeder voegt een extra laag van emotionele diepte toe aan het verhaal. Het dwingt Maartje tot een reis van zelfontdekking en confrontatie met haar eigen prioriteiten. De vraagtekens rondom de verdwijning van Aviva worden verweven met de uitdagingen van het omgaan met verlies en het vinden van hoop te midden van onzekerheid.Tieleman weet de lezer te boeien met haar meeslepende schrijfstijl en gedetailleerde karakterontwikkeling. De personages voelen echt aan, met hun eigen angsten, verlangens en worstelingen. De auteur schept een beeld van liefde en verlies dat resoneert met de lezers op een dieper niveau."De Joodse Vrouw" is niet alleen een verhaal van romantiek en mysterie, maar ook een diepgaande verkenning van menselijke veerkracht, culturele diversiteit en de onvoorspelbaarheid van het leven. Een meeslepende leeservaring die je vastgrijpt en niet meer loslaat, terwijl je samen met Maartje zoekt naar antwoorden en betekenis in een wereld vol onzekerheden.

Naar Soerabaja Graaf, Wil de
voorraad onbekend
€ 22,99
Naar Soerabaja
Geschreven door Aat Van der Harst op 3 oktober 2023

Boeiend boek over een vrij onbekende gebeurtenis uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi verbonden met het persoonlijke verhaal van een opvarende.

Naar Soerabaja Graaf, Wil de
voorraad onbekend
€ 22,99
Naar Soerabaja
Geschreven door Aat Van der Harst op 3 oktober 2023

Boeiend boek over een vrij onbekende gebeurtenis uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi verbonden met het persoonlijke verhaal van een opvarende.

Op een dag zullen ze ons vinden Roos, Ton / Eshuis, Margje
voorraad onbekend
€ 19,50
Mirjana MILUTINOVIC
Geschreven door Mirjana MILUTINOVIC op 21 september 2023

Ok ken ze

voorraad onbekend
€ 27,50
Prachtboek voor een ieder aan te raden
Geschreven door Mr. Emin Schijlen op 9 juli 2023

Opnieuw complimenten voor Walburg Pers uit Amsterdam voor dit prachtboek van de hand van Janneke Budding over het elitaire leven in Europees verband. Ook zeer bijzonder de familiale verwantschap met de Russische bon ton/adellieden tijdens het voormalige 'keizerrijk', dat op het Russisch grondgebied was geïnstalleerd naar Saksische maatstaven en diens ondergang ter zake de oprichting van een unie middels de Sovjet Unie. Al deze gepresenteerde adellieden konden zonder landgrenzen zich steeds vrijuit bewegen conform het aan hun opgelegde bancaire protocol dat zij stringent tot in de puntjes moesten naleven. Vanaf pag. 137 wordt dat nog duidelijker. Dit prachtboek belicht Europa zonder vijand althans dat Europa niet langer meer te vrezen had voor een vijand. Niet vanuit Keizerrijk Rusland, opgericht naar Saksische leest noch vanuit het Ottomaanse Rijk dat eveneens naar Saksisch maatstaven werd opgehouden na de Vijfde Kruistocht, zie pagina 11 muzelmannen en pagina 225 de islamieten.Mooi om geschiedkundig te zien hoe de middeleeuwse monetaire ontwikkelingen zich vertaalde via vaste acteurs van de vaste adellijke families in een gesloten bancair stelsel middels feitelijke presentatie- en verschijningstechnieken, via portretten, nieuwsberichten/media en later via fotografisch beeldmateriaal om aan het grote gros binnen en buiten Europa de gewenste denkrichting te huldigen en op te dringen. De Saksische-Britse dominantie aanschouwend vanuit een puur Saksisch perspectief (pag.103,139,147,167) is steeds te lezen om hun Saksische levensovertuiging op te dringen. Ook om alle bancaire investeringen in de stoommachine van de stoomtrein- en stoombootindustrie, Grand Hôtels, casino's, schouwburgen, restaurants, modehuizen in de nieuwe steden ten gelde te maken. Een duidelijk bancair protocol met een vast parcours via vaste hoofdrolspelers in extreem dure kledij met overdreven verkleedpartijen, die binnen de sociale grenzen pag.14 zich structureel moesten distantieerden van al het andere (gewone) volk. Zodoende werd bancair een sterke aantrekkingskracht gecreëerd op massaniveau binnen Europees verband en ook ver buiten Europa door een zeer kleine gesloten groep mensen in hele dure kleding steeds heel belangrijk te belichten. Een presentatie van onhaalbare weelde en fantasierijk geluk en luxe, comfort, vrijheid in bewegen en als vrij menszijn, wat in dit prachtboek ook eerlijk van binnenuit nader wordt belicht. Vandaar ook de drang naar kuuroorden en Spa badplaatsen om te kunnen herstellen van de onnatuurlijke en ongezonde Saksische levenswijze middels het vaste bancaire protocol. In dat Saksisch kader van bancaire presentatie van een zeer kleine groep mensen, fungeerde de Britse Thomas Cook ook als een vast bancair onderdeel om het gevolg op massaniveau volgzaam te laten zijn in denken en handelen richting alle bancaire investeringen. Namelijk om alle bancaire investeringen winstgevend te maken en de opgedrongen onnatuurlijke levensstijl toegankelijk te maken voor de volgzame massa. Daarbij verkreeg al het volgzame gevolg steeds het waanidee te koesteren om er hopelijk ooit bij te kunnen horen. Dit uitgekookte bancaire en doordachte monetaire spel is dan ook puur Saksisch van aard, om de Saksische levensovertuiging aan de mensheid op te dringen middels een onnatuurlijke levensstijl die schoonschijnend wordt gemaakt. In dit prachtboek wordt wel duidelijk dat alle elitaire deelnemers in ondergeschikte hiërarchische zin (pag.167 onderaan) zelf ontzettend veel moeite hadden om die levensstijl van dagelijkse schijnvertoningen vol te kunnen houden. Op pagina 62 geldt dat nog meer voor het bedienend huispersoneel, waarbij het boek eveneens de moeilijkheidsgraad van het personeel in de Grand Hotels niet onbelicht laat (pag.107).Vele elitaire familieleden hadden door hun hoogmoed als gevolg van hun ongezonde Saksische levensstijl te kampen met allerlei kwalen, stress, verslavingen en ziekteverschijnselen, om zich zodoende maar al te graag te laten kuren en medisch te laten behandelen in de Franse en Italiaanse badplaatsen, in Scheveningen, Zandvoort en vervolgens met de Zwitserse berglucht. Dit schitterend boek over meerdere telgen van familie de Rothschild is bancair indrukwekkend, temeer de door hun naar voren geschoven hoofdrolspelers als een afleiding en beschermschild fungeerden vanwege de vele moordaanslagen op die publieke figuranten, zoals vier maal op Koning Wilhelm I, pag.147 en zeven maal op Koningin Victoria, pag.196-197. Terwijl over familie Stanhope en haar kastelen niets wordt vermeldt. Zo komen de Spencers, Windsors aan bod, de Vanderbilts, meerdere Nederlandse adellijke families, Carnegie en de Rockefellers als de primaire investeerders in de nieuwe stedelijke leefgebieden en haar vaste elementen voor publiekelijk vermaak inclusief de noodzakelijke infrastructuur om de gewenste luxe levenshouding aan te moedigen.Het opdringende karakter van het bancaire voorspel is per regio in Europa, in Keizerrijk Rusland, in Republiek Egypte en vervolgens na een bancaire revolutie in de unie van Rusland c.q. Sovjet Unie steeds identiek middels een vast monetair draaiboek met exact dezelfde toneelspelers van de vaste families. Zo zien we in dit prachtboek maar liefst drie soortgelijke scheepsrampen bij Newfoundland steeds met de vaarroute Liverpool - New York in september 1854 met de SS Arctic, in april 1912 met RMS Titanic en vervolgens in mei 1915 met de RMS Lusitania. Ook RMS Lusitania (pag.57) werd onderweg naar Liverpool getorpedeerd door een Duitse onderzeeër. Zo weergeeft dit prachtboek ook werelds grootste wapenproductie fabrikant Fred. Krupp A.G. in Duitsland op pag.153, die inspeelde op de ontwikkelingen van de Whitehead torpedo's sedert 1875. Zoals in bijna ieder geschiedenisboek veelal pas ver achterin meer waarheid aan de oplettende en studerende lezer wordt verstrekt, vind ik dat de vrijheid van geschiedschrijving voor ons meer op zijn plaats mag zijn ten behoeve van waarheid om juist daarvan lering te kunnen trekken. En niet dat wij om niks en voor niks in een eeuwenoude standstill-situatie dienen te blijven vanwege een leugenachtige protocol. Juist omdat onze gezondheid en/of ons optimaal functioneren van onze tijdelijke biologie bij ieder weldenkend intelligent mens een enorme belangrijke hoofdrol in ons leven speelt, zien we juist bij de vele mooie en indrukwekkende bad- en kuurgebieden een onnatuurlijke levensstijl die volledig indruist wat voor ons juist als ware rijkdom zou behoren te zijn.

voorraad onbekend
€ 5,50
notitieboekje zee/natuur/Ouddorp
Geschreven door Wiebe Horst op 26 april 2023

Handig boekje om tijdens vakantie notities te maken of een dagboekje bij te houden.

voorraad onbekend
€ 24,95
Pal voor Gods heilige schepping
Geschreven door J.W.t Hart op 30 maart 2023

Zie recensie Logo's instituut